Bli kjent med oss i UTogTUR

Vi i UTogTUR er så heldige at vi gjør mye av det vi liker best: å være ute i naturen og å tilrettelegge for at andre får aktive opplevelser med mening. Alle turer, korte som lange, er positive møter med andre mennesker og naturen. Vi er stolte over å kunne tilby aktive naturopplevelser for livsnytere.

Å være ute i naturen garanterer variert bevegelse og ulike sansestimuli. Turene gir opplevelser og glede. Vi deler opplevelsene med eldre som ønsker følge på korte turer i nærmiljøet. Turene legger vi opp etter lyst og bevegelighet.

Katrine Norbye

Katrine er eier og daglig leder i UTogTUR. Hun har bakgrunn som intensivsykepleier, sosialantropolog og DNT guide, men først og fremst har hun et halvt århundre med erfaring fra friluftsliv sommer som vinter. Katrine trives best i fjellet, men også i skogen og på heier, gjerne utenfor stier. Hun har flere teltturer til fots og på ski alene, men trives best når hun kan dele naturopplevelsene med andre.

Naboen min, Halvor 76 år, får både dagligvarer og ferdig middag brakt på døren. Han har vaskehjelp hver uke, og TT-kort han benytter når han skal noen steder. Det er mest til eldresenteret 2 ganger i uken og noen ganger til legen. Hva gjør han ellers? Jo, han sitter i godstolen sin og venter. Venter på at barna skal ringe, venter på at vaskehjelpen skal komme, eller at en taxi skal bringe ham til eldresenteret. Han venter, venter, småsover litt og dagene sklir over i hverandre.

All denne passive ventingen er ikke bra! Sansene og sinnet blir sløvet når de ikke brukes. Balansen svekkes når bena ikke utfordres på ujevnt og variert underlag og dagene blir grå, lange og like. Noen kaller dette for erfaringsløse dager, som gjør det vanskelig å skille dagene fra hverandre. Istedenfor gir de grobunn for både sløvsinn og depresjoner.

I dette er det mange eldre som kjenner seg igjen, men er det sånn du vil at foreldrene dine skal ha det?